18/06/2017 08:00:00 7103 Lượt xem

Tư vấn đầu tư là hình thức hợp tác giữa Quintessence Investmnet (QIF) và nhà đầu tư. Trong đó, QIF sẽ quản lý và tư vấn giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản cá nhân của nhà đầu tư

.

Đặc điểm dịch vụ: 

- Nhà đầu tư có tài khoản hoặc mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán tại bất kỳ công ty chứng khoán nào có trên thị trường

- Linh hoạt, dễ dàng kiểm soát khoản đầu tư.

- QIF không thực hiện viêc nộp/rút tiền/chuyển khoản của tài khoản đầu tư.

- Số vốn tối thiểu là 500 triệu đồng.

Hình thức hợp tác

- Đối tượng khách hàng: tổ chức và cá nhân

- Số vốn tối thiểu nhận quản lý: 500 triệu đồng

Liên hệ với Quintessence Investmnet (QIF):

Vương Anh

Điện thoại : 0989 93 2882

Skype : smarttradingstock

Email : qif.cskh@gmail.com

Đối tác

Ho Chi Minh City Securities Corporation
SSI - Vietnam (Saigon Securities Inc.)
VNDIRECT Securities Corporation
MB Securities Joint Stock Company
CTCP Chứng Khoán Bảo Việt (HNX: BVS)
Vietcombank Securities Co., Ltd
ajax-loader
Bạn cần hỗ trợ ?