Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư là hình thức hợp tác giữa Quintessence Investmnet (QIF) và nhà đầu tư. Trong đó, QIF sẽ quản lý và tư vấn giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản cá nhân của nhà đầu tư.

7103 Lượt xem Chi tiết

Hợp tác đầu tư

Hợp tác đầu tư là hình thức hợp tác chia sẻ lợi nhuận giữa Quintessence Investmnet (QIF) và nhà đầu tư. Trong đó, QIF trực tiếp giao dịch mua bán chứng khoán trên tài khoản cá nhân của nhà đầu tư.

15912 Lượt xem Chi tiết

Đối tác

Ho Chi Minh City Securities Corporation
SSI - Vietnam (Saigon Securities Inc.)
VNDIRECT Securities Corporation
MB Securities Joint Stock Company
CTCP Chứng Khoán Bảo Việt (HNX: BVS)
Vietcombank Securities Co., Ltd
ajax-loader
Bạn cần hỗ trợ ?